The Greenery Central

2015-07-01-6616833

นวัตกรรมบ้านยุดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บนถนนเชียงใหม่-สันทราย ใกล้ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

นวัตกรรมบ้านยุดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  • โครงการหมู่บ้านที่สามารถรองรับครอบครัวตั้งแต่สมาชิก 2คน ขึ้นไป และสามารถ ขยายเพิ่มได้ ให้ความยั่งยืน ถึงอนาคต
  • วัสดุที่เลือกใช้ในโครงการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคงทนยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการดูแลรักษา
  • ยึดหลักการออกแบบที่อาศัยการเลือกใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด

Lanna & Contemporary Style
โครงการบ้านคุณภาพสไตล์ล้านนาทันสมัยยุคใหม่ ที่สามารถให้คุณปรับแบบบ้านได้

Functional Design
โครงการหมู่บ้านที่สามารถรองรับครอบครัวตั้งแต่สมาชิก 2 คนขึ้นไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และสามารถขยายเพิ่มได้ ซึ่งให้ความยั่งยืนถึงอนาคต

Green Innovation
วัสดุที่เลือกใช้ในโครงการ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคงทนยั่งยืน และง่ายต่อการดูแลรักษา

Energy Saving
ยึดหลักการออกแบบที่อาศัยการเลือกใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ไม่ร้อนรับแสงได้ดี และประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด

ที่ตั้งโครงการ

mapcen